Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie stacji roboczych do pracy

Zarządzanie siecią komputerową